به گزارش افکارنیوز،

 قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

 

 

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران