به گزارش افکارنیوز،

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ایده اداره کشور بودن نفت،گفت: در قالب کوچک برای اینکه اقتصاد خانواده بهبود پیدا کند باید یا درآمد افزایش یابد یا هزینه ها را کاهش داد و یا همزمان هم درآمد را بالا برد و هم هزینه را مدیریت کرد.

اخبار اقتصادی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: همین ایده باید در الگویی بزرگتر یعنی کشور نیز اعمال شود، درآمد کشور از دو بخش نفت و مالیات تامین می شود، باقی درآمدها از جمله فروش اوراق درآمد محسوب نمی شود، بنابراین وقتی می خواهیم دست از درآمد نفتی برداریم باید بر روی درآمدمالیاتی متمرکز شد.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: برای تمرکز بر درآمد مالیاتی باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود، البته حذف معافیت های مالیاتی اکنون به صلاح نیست زمانی معافیت مالیاتی درست بود اما با شرایط کنونی استمرار معافیت های مالیاتی ضرورت ندارد و باید حذف شود.

وی تاکید کرد: از اقداماتی که دولت برای افزایش درآمد مالیاتی باید انجام دهد، افزایش پایه های مالیاتی است، باید مالیات منطقی شود و از مباحثی که تا کنون مالیات دریافت نمی شد، کسب درآمد شود.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه از منابع دیگر نیز می توان درآمد کشور را افزایش داد، گفت: فروش اموال و املاک مازاد دولت می تواند منبع درآمدی مناسبی باشد، اما باید به مباحثی مالیات ببیندیم که تا کنون اتفاق نمی افتاد از جمله  مالیات از خانه های خالی و در واقع سیاستی اتخاذ کنیم که رفاه عمومی ارتقا پیدا کند.

این نماینده مجلس بیان داشت: وزیر کشور گزارش داده است که 50 درصد هزینه های مردم صرف تامین مسکن می شود این در حالی است که حدود بیش از 2 میلیون خانه خالی وجود دارد، با مالیات گرفتن از خانه های خالی، این خانه ها در اختیار متقاضیان مسکن قرار می گیرد.

قرار هدفمندی پول پاشی نبود

وی بیان داشت: طبق گزارش مرکز پژوهش ها، 70 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ میدهد، این درحالی است که برآورد ما از درآمد مالیاتی بالغ بر 154 هزار میلیارد تومان بوده در واقع حدود 50 درصد درآمد مالیاتی، محقق نمی شود اگر جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود در آمد خوبی کسب می شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی با بیان اینکه با اقداماتی می توان معادل بودجه نفت، درآمد ایجاد کرد، اظهار داشت: هزینه های کشور کمر شکن است، به طور نمونه در اجرای قانون هدفمندی یارانه های، هزینه زیادی بر کشور وارد می شود، در این قانون توزیع پول وجود ندارد و قرار بود مصرف حامل های انرژی کاهش پیدا کند.

27 تا 29 دستگاه حمایتی داریم

این نماینده مجلسبیان داشت:  حدود 27 تا 29 دستگاه حمایتی در کشور داریم که  افراد تحت پوشش از همه این دستگاه های پول دریافت می کند، این در حالی است که دولت می تواند با تشکیل مجموعه ای مانع هزینه های زاید شود و نسبت به افزایش درآمد اقدام کند تا اداره کشور بدون نفت محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص زمان لازم برای قطع وابستگی کشور به درآمد نفتی، تاکید کرد: این ایده نیازمند دولتی شجاع و جسور است که به فکر رای آوری نباشد./