به گزارش افکارنیوز،

 تازه‌ترین آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور از این حکایت داشت که در بهار سال جاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فعال به حدود ۲۷ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده است که از این جمعیت ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر شاغل هستند که تعداد آنها یک درصد افزایش دارد، اما از بین جمعیت فعال دو میلیون و ۹۵۶ هزار نفر بیکار هستند که البته این تعداد در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش ۱.۳ درصدی دارد که نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد رسیده است.

اخبار اقتصادی- بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد است؛ به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند، این در حالی است که تعداد شاغلان در بخش خدمات در مقایسه با بهار سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

"صنعت" بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده است؛ به گونه‌ای که هفت میلیون و ۶۸۳ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند که حدود ۳۱.۵ درصد شاغلان را در برمی‌گیرد. تعداد افراد مشغول به فعالیت در حوزه صنعت نسبت به بهار سال قبل سه درصد رشد داشته است.

اما کشاورزی ۱۸.۹ درصد از شاغلان را به خود اختصاص داده و جمعیت آنها به حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد. فعالیت شاغلان در حوزه کشاورزی دو درصد در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.