به گزارش فارس، مهدی غضنفری در همایش جهاد اقتصادی با تأکید بر بهرهوری ملی با اشاره به تحریمهای اقتصادی گفت: امسال برای شکستن تحریمها و دستیابی به اهداف بلند اقتصادی جهاد اقتصادی مطرح شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی گفت: بهره‌وری در فضای اقتصادی از نظر بنده باید در حوزه فضای کسب و کار بررسی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در دولت‌های مختلف مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی همواره به عنوان یکی از چالش‌ها مطرح بوده است که با اجرای این قانون ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی بدون در نظر گرفتن افزایش رشد و حدود ۱۵ میلیارد دلار با احتساب افزایش رشد صرفه‌جویی صورت گرفته است.

غضنفری تصریح کرد: مصرف روزانه بنزین هم اکنون با ۱۱ درصد کاهش به ۶۰ میلیون لیتر رسیده که اگر این قانون اجرا نمی‌شد هم اکنون مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسید.

وی با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی مصرف گندم در خصوص رفاه خانوار در این مدت گفت یکی از شاخص‌های سنجش رفاه خانوار ضریب جینی است که این عدد در ۶ ماه دوم ۸۸، در مناطق شهری ۰.۳۹، در ۶ ماهه دوم ۸۹،۰. ۳۸ و امسال در ۶ ماهه اول به ۰.۳۶ رسیده است و در مناطق روستایی از ۰.۴۰ به ۰.۳۹ کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با این تفاسیر وضعیت درآمدی ۴ دهک جامعه بهبود و ۲ دهک برخوردار کاهش یافته است که این نشان‌دهنده کاهش فاصله طبقاتی با اجرای این قانون است.

وی با بیان اینکه فروش ۲۱۱ شرکت برتر بورس در این مدت افزایش یافته گفت: این شرکت ها ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به نرخ تورم پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: قبل از اجرای قانون عددهای مختلفی در مورد تورم پیش بینی می‌شد، اما بر اساس گزارش‌ها هم اکنون تورم به ۲۱.۵ درصد رسیده که ۹.۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته است.

وی با تأکید بر اینکه در تحلیل‌های تورم نوسانات مربوط به ارز و تأثیر بر قیمت‌ها را در نظر گرفته است، گفت: علیرغم اینکه قیمت مواد اولیه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته اما در این مدت در این بخش ۱۲ درصد رشد تولید داشته‌ایم.

غضنفری با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری گفت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات با رشد ۳۱درصدی به ۳۹.۵ میلیارد دلار رسیده و واردات با ۶ درصد کاهش به ۵۴ میلیارد دلار رسیده است و صادرات خدمات فنی و مهندسی در این مدت ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

غضنفری در ادامه با اشاره به همکاری خوب اصناف در کنترل قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال گفت: در صورتی که چند ماه اخیر را در نظر نگیریم در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصناف همکاری خوبی بر کنترل بازار داشتند.

غضنفری با بیان اینکه باید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تجربه کسب کنیم، گفت: فکر می‌کنم اولین آموز‌ه‌ای که این قانون داشت این بود که وقتی طرحی به یک آرمان مشترک و ملی تبدیل شود دستیابی به اهداف آن قابل تحقق خواهد بود.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم بهره‌وری را در اقتصاد افزایش دهیم باید بهره‌وری را از طریق فرهنگ‌سازی به عنوان یک هدف ملی تبدیل کنیم.

غضنفری با اشاره به جایگاه ایران در عرصه اقتصادی گفت: هم اکنون ایران جزء ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا، کشور اول در تولید پسته و فرش و دارای ۵۵ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده با ۶۰ نوع تنوع است که همه اینها نشان می‌دهد امکان تحقق اهداف اقتصادی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای اینکه به این اهداف دست یابیم نیازی به افزایش بودجه‌های عمرانی نیست بلکه باید طرح‌های اقتصادی را به صورت بهره‌ورانه انجام داد.

وی افزود: صادرات غیر نفتی طی ۱۰ سال اخیر ۷ برابر شده است که اگر یک برنامه بهره‌ورانه در این زمینه انجام شود صادرات غیر نفتی تا صد سال آینده بیمه خواهد بود و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه روزی بتوانیم چاه‌های نفت را ببندیم محقق خواهد شد.

غضنفری با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ هزار پروژه صنعتی، معدنی و تجاری در کشور در حال اجرا است، گفت: این پروژه‌ها که با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۰ درصد هستند ۴.۲ تریلیون ریال منابع می‌خواهد که بتواند ۳ میلیون شغل ایجاد کند.

وی تصریح کرد: اما می‌توان با یک سی‌ام پول همین میزان اشتغال را با سرعت بیشتر ایجاد کرد زیرا هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های فعلی از همه ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند.

غضنفری ادامه داد: هنوز این فرهنگ ایجاد نشده در شرایطی که کارخانه‌ای با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ درصد در حال فعالیت است نباید کارخانه‌ مشابه آن تأسیس کرد زیرا اگر منابع کمتری را برای تجهیز آن بنگاه و استفاده از هلدینگ‌ها و خوشه‌های صنعتی اقدام شود تولید و اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اهداف در صورتی محقق خواهد شد که بهرهوری به یک آرمان ملی تبدیل و دارای یک رهبری واحد باشد.