به گزارش افکارنیوز،

پس از گذشت چند ماه از بسته شدن سایت‌های فروش خودرو و مسکن و ارائه قیمت توسط این سایت‌ها که منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شد، مدتی است این سایت‌ها بدون هیچ مجوزی مجددا اقدام به ارائه قیمت در حوزه مسکن کرده اند.

اخبار اقتصادی_ سایتهایی که اقدام به تبلیغات فروش مسکن می کنند دوباره نرخ ها را اعلام کردند.

بازگشت قیمت مسکن به سایت های فروش