به گزارش افکارنیوز،

قیمت انواع  پیچ گوشتی و فازمتر در بازار به شرح زیر است: 

 

قیمت پیچ گوشتی

قیمت پیچ گوشتی

قیمت پیچ گوشتی