به گزارش افکارنیوز،

 قیمت برخی از واحدهای منطقه ۶ به شرح زیر است:

 

قیمت مسکن در منطقه ۶