به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی امروز پنجشنبه ۳۱ مردادماه به بیان مسائلی همچون پارسه پول خرد ایرانی می‌شود، همه ایرلاین‌های داخلی گرانفروشند، تقویت ۳۰ درصدی ارزش ریال ایران، فساد اقتصادی مولود ساختار معیوب، می‌پردازد.

همچنین اصلاح ساختار اقتصاد پیش نیاز مبارزه با فساد، حواشی  خصوصی سازی   در دوره پوری حسینی، توجه به تولید داخلی کلید اصلی حل مشکلات، برخورد با دانه درشت‌ها و تغییر ساختار تصمیم گیری، از جمله مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی امروز به شمار می‌رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ مرداد