به گزارش افکارنیوز،

 سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکندر کشور، گفت: در شرایط کنونی وزارتخانه طرح های مختلفی را برای حوزه مسکن طراحی کرده که یکی از این موارد تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی است.

اخبار اقتصادی- دولت به دنبال آن است که با واگذاری اراضی به مالکان، آپارتمان های آماده ای را در اختیار بگیرد تا بتواند این واحدها را بر اساس سیاست های خود به بازار مسکن تزریق کند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با واگذاری اراضی به مالکان، آپارتمان های آماده ای را در اختیار بگیرد تا بتواند این واحدها را بر اساس سیاست های خود به بازار مسکن تزریق کند.

مداخله جزئی دولت در حوزه مسکن کارشناسی و منطقی نیست

وی با بیان اینکه مداخله جزئی دولت در حوزه مسکن کارشناسی و منطقی نیست، گفت: اینکه دولت خود اراضی را واگذار کرده و آپارتمان ها را تحویل و در اختیار مردم قرار دهد، به صلاح نیست و به نظر من این رویکرد به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود.

تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی در آینده برای دولت ها مشکل ساز خواهد بود

بهادری ادامه داد: ورود دولت به مسئله تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی قطعا در آینده برای دولت ها مشکل ساز خواهد بود، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید راه کارهای دیگر را در این حوزه عملیاتی کند.

دولت به جای ورود جزئی در حوزه مسکن سیاست گذاری کند

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مجلس ترجیح می دهد که دولت در حوزه مسکن سیاست گذاری کند، تا اینکه به صورت جزئی به مسائل اجرایی و مالی ورود کند.

طرح "تام تز" وزارت راه و شهرسازی رانت‌زا است

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه طرح "تام تز" وزارت راه و شهرسازی رانت‌زا است، گفت: دولت به جای مداخله مستقیم به بازار مسکن، باید با تقویت قدرت مالی مردم شرایط را برای خرید مساکن فراهم کند./