به گزارش افکار نیوز، مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با عملکرد امسال وزارت نیرو در زمینه تعهد اشتغالزایی از بسته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری سال جاری، گفت: در این خصوص ستادی در وزارت نیرو اقدامات و برنامه ریزی ها را دنبال می کند.

وزیر نیرو اظهارداشت: تقسیم کاری که از سوی دولت برای وزارت نیرو در سال ۹۰ در نظر گرفته شد، ایجاد ۳۵ هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری بود.

نامجو با تاکید بر اینکه این عدد را به صورت اطمینان آور در سالجاری پذیرفته بودیم، خاطر نشان کرد: به دلیل وجود طرحها و پروژه های مختلف در صنعت آب و برق، تحقق ۳۵ هزار فرصت جدید شغلی در بخشهای مختلف دست یافتنی است.

وی ادامه داد: برای بسیاری از پروژه هایی که در حال انجام است نیز ظرفیت سنجی کردیم و به صورت مطمئن می توانیم بگوییم که وزارت نیرو در سالجاری توانسته است تعهد اشتغالی خود را محقق کند.