به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به راهکارهای مجلس درباره نظارت بر افزایش قیمت کالاها در پی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین گفت: در صورت افزایش قیمت هر کالایی، وزیر مربوطه به آن بخش باید پاسخگو باشد در غیر اینصورت ما با وزیر مربوطه برخورد خواهیم کرد.

اخبار اقتصادی- وی تصریح کرد: این اطیمنان را به مردم می‌دهیم که مجلس درباره نرخ قیمت‌ کالاها نظارت کافی خواهد داشت و به خوبی قیمت کالاها را رصد می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تاکید کرد: دولت در این زمینه تعهد داده است و طبق تعهد دولت نباید در این حوزه افزایش قیمتی رخ دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت کشور و شهرداری‌ها باید درباره میزان سهمیه به تاکسی‌ها ارزیابی لازم را انجام دهند، اظهار داشت: به اعتقاد بنده سهمیه بنزین تاکسی‌ها کم است و اگر انتظار داریم قیمت کرایه تاکسی‌ها افزایش پیدا نکند باید سهمیه بنزین تاکسی‌ها را افزایش دهیم. در حال حاضر سهمیه مد نظر قرار گرفته متناسب با فعالیت تاکسی‌ها نیست و باید این بنزین مصرفی متناسب با پیمایش و کیلومتر تاکسی‌ها باشد.