به گزارش ایرنا، ران پال در گفت وگو با شبكه خبری سی.ان.ان، نظام درمانی در آمریكا را با كشور سوئیس مقایسه كرد و اظهار داشت كشوری كه مدام در حال جنگ با سایر كشورها است، نمی تواند بیمه درمانی دولتی داشته باشد.

وی افزود: از یک طرف اقتصاد آمریکا ورشکسته است و از طرفی دیگر همواره درحال جنگ در سایر کشورها هستیم بنابراین دولت توان پرداخت هزینه های سرسام آور بیمه درمانی را ندارد.

ران پال که به نامزد صلح طلب معروف است با انتقاد از سیاست های اوباما دراین زمینه گفت: دولت حق ندارد مردم را وادار به تامین هزینه پوشش درمانی اجباری کند.

نماینده مردم تکزاس درمجلس نمایندگان تصریح کرد شرکت های دارویی و بیمه ای بین پزشکان و بیماران قرار گرفته اند و با سودجویی اجازه نمی دهند، پزشکان بدون واسطه به کار خود ادامه دهند. نظام پزشکی آمریکا در دست شرکت های بزرگ قرار گرفته است.

ران پال که دارای مدرک دکترای پزشکی است، خاطر نشان کرد: هروز هزینه های خدمات درمانی در حال افزایش است و در مقابل از کیفیت آن کاسته می شود.

دیوانعالی امریکا از روز گذشته رسیدگی به لایحه قانونی دولت مبنی بر اجباری کردن بیمه درمانی برای همه مردم را مورد بررسی قرار داده است.

امروز در بسیاری از ایالت ها از جمله نیویورك مردم دراعتراض به لایحه پوشش درمانی اوباما دست به تظاهرات زدند.