به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، صنعت خودرو در ۱۰ ماه اخیر افزایش تولید نداشت، خروش نو سلیمانی ها، پرهیز از خام فروشی شرط رونق اقتصاد، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی، رویای هواپیمای ایرانی، نقشه راه برای رهایی از اقتصاد نفتی، خطر ریزش سنگین بازار سرمایه، ورود به فاز بازسازی، قیمت دلار به زودی کاهش می یابد، دوربرگردان رشد اقتصاد غیرنفتی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۳ بهمن ماه به شرح زیر است:

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد

جشن انقلاب با وجود مشکلات اقتصادی/ خطر ریزش سنگین بازار سرمایه/قیمت دلار به زودی کاهش می یابد