به گزارش افکارنیوز،

 طی ۱۰ ماه امسال واردات رسمی سیگار به کشور صورت نگرفت و در عین حال میزان صادرات این محصول نیز افت ۳۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. به این ترتیب صادرات سیگار طی این مدت به ۹۸ میلیون نخ رسید.

اخبار اقتصادی - طبق آمار‌های رسمی، میزان قاچاق سیگار به کشور در ۱۰ ماهه امسال ۹.۰۷ میلیارد نخ برآورد شده که در مقایسه با ۱۰ ماه سال قبل ۴۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین طی ۱۰ ماهه امسال براورد مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و معادل ۵۴.۱ میلیارد نخ بوده است.

۴۵ کاهش درصدی قاچاق سیگار به کشور در ۱۰ ماهه امسال