به گزارش افکارنیوز،

 علی اکبر شامانیف مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی، موضوع تعیین عوارض صادراتی پیاز را ابلاغ کرد.

 اخبار اقتصادیبر این اساس، عوارض صادراتی پیاز از تاریخ ۱۵ اسفند تا پایان فروردین ۹۹، یکصد هزار ریال تعیین شد.