مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۱ اسفندماه به بیان مسائلی همچون واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست، رکود بازار میوه در آستانه شب عید، کرونا شاخ مسکن را شکست، بورس باز هم ریزش کرد، می پردازد.

همچنین آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری، پرهیز از اقدامات نمایشی در مقابل کرونا، کالاهای اساسی باید با نرخ دولتی عرضه شود،الزامات رهایی از اقتصاد نفتی،  نمایشگاه های بهاره مجازی شد، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۱ اسفندماه به شرح زیر است:

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری

کرونا شاخ مسکن را شکست/ رکود بازار میوه در آستانه شب عید/ آنلاین ها جایگزین مراجعات حضوری