به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۲ اسفندماه به بیان مسائلی همچون کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد، حیات زیرپوستی حقوق های نجومی ، تدبیر دولت برای کاهش فشار اقتصادی به اصناف، سال آینده هم مسکن در رکود خواهد بود، خصوصی سازی همچنان یک ضرورت، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین نان تا اوایل سال آینده گران نخواهد شد، حباب دلار در حال ترکیدن است، تنفس ۳ ماهه پرداخت اقساط بانکی، توقف ریزش بازار بورس ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ اسفندماه به شرح زیر است:

 

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است

کرونا پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد/حیات زیرپوستی حقوق های نجومی/حباب دلار در حال ترکیدن است