اهمیت سهام عدالت به عنوان نوعی یارانه پنهان این روزها برای عموم جامعه چه بسا جمعیت کل کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. سهامی که سال ۱۳۸۴، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسید و از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده بود.
 
اخبار اقتصادی - آخرین ثبت‌نام برای سهام عدالت در سال ۹۴ به وقوع پیوست که در نهایت  بیش از ۴۹ میلیون نفر از واجدان شرایط ثبت‌نام کردند و دارای برگ سهام شدند. حال تعداد زیادی در این باره سوالاتی را در خصوص نحوه شمولیت خود در سهام عدالت و امکان ثبت نام مجدد آن مطرح می‌کنند.  

شما می توانید در جدول زیر  رسته‌ها و تعداد مشمولان هر گروه را مشاهده کنید:

عنوان گروه بندی تعداد سهام داران(کل سهام) تعداد سهام داران در قید حیات
مشمولان تخفیف دار ۵.۹۵۹.۶۴۲
۵.۷۳۵.۲۶۹
مشمولان روستایی و عشایر
۱۵.۱۴۹.۴۰۵
۱۴.۶۴۲.۵۵۳
کارکنان فصلی و ساختمانی
۶.۱۰۶.۴۱۰
۶.۰۳۲.۲۶۰
کارگران دستگاه های دولتی و بازنشستگان لشکری و کشوری ۱۳.۳۷۸.۸۳۹ ۱۲.۵۶۵.۳۶۶
سایر 
۸.۵۶۵.۰۲۶
۷.۶۵۲.۶۶۲