به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون واگرایی تیم اقتصادی، کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت، قاطعانه با متخلفان بازار خودرو برخورد کنید، تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می کند، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین جدال کرونا و کارآفرینی ، سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند، بخش خصوصی معاف از مالیات شد، بازگشت سود ۱۸ درصدی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۰ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

کارگران غایب بزرگ سهامی به نام عدالت/ جدال کرونا و کارآفرینی/ سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه امروز در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت :