به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو ، سودهای بانکی ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد، پشت صحنه برکناری وزیر صمت ، می پردازد.

اخبار اقتصادی - تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۳ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو/ پشت صحنه برکناری وزیر صمت

دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو/ پشت صحنه برکناری وزیر صمت

دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو/ پشت صحنه برکناری وزیر صمت

دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو/ پشت صحنه برکناری وزیر صمت

دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو/ پشت صحنه برکناری وزیر صمت