اخبار اقتصادی-بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فرداشب به حساب  حدود 3 میلیون نفر از سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز، اسفند پارسال و فروردین ماه دو مرحله دیگر این کمکها واریز شده بود. همچنین یک مرحله نیز ویژه ماه مبارک رمضان پرداخت شده بود‌.

بنابراین گزارش، مرحله بعدی و پایانی این کمکها خردادماه واریز خواهد شد.

 این کمکها بر اساس بعد خانوار از 200 تا 600 هزار تومان خواهد بود.