به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی، سید مجتبی موسوی اظهار داشت: بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمهشدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع درسال ۹۱ مبلغ ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ ریال است.

وی گفت: سایر سطوح دستمزدی نیز طبق همین مصوبه، معادل هفت درصد به‌ علاوه رقم ثابت ۱۲ هزار و ۹۳ ریال افزایش پیدا می‌کند، البته مشروط به اینکه از حداقل دستمزد روزانه سال کمتر نباشد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم بیان داشت: همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت آنان درسال ۹۰ از رقم ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال بیشتر بوده، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش پیدا می‌کند.

وی در خصوص پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری گفت: پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود.

موسوی دستمزد مقطوع روزانه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی را بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ۱۴۲ هزار و ۹۰۰ ریال و سایر رانندگان معادل ۱۶۸ هزار و ۹۰۰ ریال اعلام کرد.

وی اضافه کرد: حق بیمه رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری نیز براساس حداقل دستمزد سال ۹۱ محاسبه و دریافت میشود.