به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۷ خرداد ماه به بیان مسائلی همچون کارنامه دولت زیر تیغ بهارستان، آسیب معادن از ضعف تجهیزات، افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال، مسکن در سایه رکود تورمی، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین بورس همچنان در میان بازارها می تازد، کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود، تمرکز بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم و ثبات بازارهاست، اعلام شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۷ خرداد ماه به شرح زیر است:

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد

کسری بودجه باید از نقدینگی بازار تامین شود/ افزایش ۸۰ درصدی خط فقر در تهران ظرف ۲ سال/ بورس همچنان در میان بازارها می تازد