به گزارش افکارنیوز،

علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در حکمی از سوی کاظم خاوازی ، وزیر جهاد کشاورزی ، به سمت مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد.

اخبار اقتصادی- در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می‌رود ضمن بهره گیری مؤثر از توان علمی و اجرایی نیروهای متخصص و هماهنگی با معاونین وزیر و مدیران سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در تحقق کشاورزی پایدار، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، تولید محصولات گواهی شده و ارگانیک و مصرف بهینه کود و آفت کش‌ها بردارید.