به گزارش افکارنیوز،

غلامرضا سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی ایران در واکنش به  این که  اخیرا در برخی از بیمارستان های خصوصی مدارک پزشکی (عکس رادیولوژی و اسکن) به ضرر مراجعه کنندگان برای دریافت مبلغی از بیمه تکمیلی دستکاری می شود، گفت: زمانی که اسناد پزشکی برای دریافت هزینه های درمان  به شرکت های بیمه ای می آید, کارشناسان و ارزیابان این اسناد را بررسی می کنند اما این بررسی ها کافی نیست و تا زمانی که  ما یک سیستم منسجم با داروخانه ها، بیمارستان ها و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت نداشته باشیم این کار عملیاتی نمی شود.

اخبار اقتصادی- وی گفت: خوشبختانه اقای نمکی نامه ای به بیمه مرکزی فرستاده اند و ارتباطی که بین  شرکت های بیمه ای, سازمان بیمه سلامت, سازمان تامین اجتماعی و داروخانه ها برقرار شده است که کمک شایانی به جلوگیری از تقلب ها می شود.