به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۷ خرداد ماه به بیان مسائلی همچون عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان، فروشندگان سهام عدالت ۱۶ درصد ضرر کردند، بخشودگی جرائم معوقات مالیاتی در سال جاری، ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن، می‌پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس ،کنترل بازار با سیاست های جدید ارزی،برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی، تجارت برون مرزی در دوره بی ارزی،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می‌رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۷ خردادماه به شرح زیر است:

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

بازگشت نقدینگی از خودرو به بورس/ ۴ تصمیم برای کاهش قیمت مسکن/ عبور نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان