به گزارش افکارنیوز،

صکوک به معنی سند و سفته است که در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می‌شود.

اخبار اقتصادی- صکوک یا ابزار‌های مالی اسلامی، اوراق بهادار با ارزش مالی برابر و قابل معامله در بازار‌های مالی هستند.
این اوراق بر پایه یکی از قرارداد‌های مورد تایید اسلام طراحی شده و صاحبان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند.

این اوراق ابزار نوینی است که در کشور‌های اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود.

اوراق صکوک باید خود دارای ارزش بوده و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته بازی باشند.

ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری تهران به عنوان ناشر، اولین اوراق مشارکت را جهت تأمین مالی پروژه بزرگراه شهید نواب صفوی منتشر کرد.

اوراق قرض الحسنه، اوراق وقفی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، اوراق مشتقه انواع اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) هستند.