به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲ تیر ماه به بیان مسائلی همچون نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن ، افزایش قیمت ارز طبیعی بود، آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت ، معرفی متخلفان ارزی به مردم، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین گرانی را به گردن تحریم‌ها نیندازید، فرمول قیمت گذاری خودرو تغییر نمی کند، جادوی بورس برای بانک‌ها، افسار دلار رها شد،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲ تیرماه به شرح زیر است:

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت

نقش مصالح ساختمانی در گرانی مسکن/ معرفی متخلفان ارزی به مردم/ آینده مبهم جاماندگان سهام عدالت