به گزارش افکارنیوز،

سعید کریمی مدیر کل امور مالیاتی استان ایلام شامگاه امروز، گفت: با الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی، مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی علاوه بر ارسال اظهارنامه خود، اعتراض خود را نسبت به اوراق به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

اخبار اقتصادی- وی افزود: مودیان برای بهره مندی از این خدمات باید در سامانه الکترونیک به آدرس www.tax.gov.ir فرم الکترونیکی«درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست‌ها» را تایید و ارسال کنند.

اطلاع رسانی از طریق پیامک

 مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با اشاره به اینکه پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی اشخاص انجام می‌شد، توضیح داد: با اجرایی شدن این طرح، برای متقاضیان حساب کاربری ایجاد و اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور، در این حساب کاربری بارگذاری و از طریق پیامک به آنان اطلاع رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: برای اشخاص حقیقی که دارای پرونده‌های مالیاتی متعدد مشاغل هستند، تسلیم درخواست صرفا برای یکی از پرونده‌های مالیاتی کفایت می‌کند؛ در مورد پرونده‌های مشارکتی، فرم درخواست بهره مندی از خدمات الکترونیکی باید توسط شریک اصلی تائید و ارسال شود.

پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: در این طرح، دعوت به هیئت حل اختلاف، ابلاغ رای هیئت حل اختلاف و پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد شد. 

کریمی هدف از اجرای این طرح را توسعه دولت الکترونیک و مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی به ویژه بنا به ضرورت فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا دانست و افزود: الکترونیکی شدن امور مالیاتی باعث تسهیل و تسریع در امور مردم و حرکت به سمت ارتقای حقوق شهروندی است.