به گزارش افکارنیوز،

مهدی صالح زاده معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۳ شهرداری تهران گفت: بوستان جنگلی سرخه حصار مساحتی بالغ بر ۶۰۰ هکتار دارد که می‌توان تردد را از درب‌های اصلی آن کنترل کرد.

اخبار اجتماعی - معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۳ شهرداری تهران افزود: در انتهای اراضی زیتون بخشی از مسیر باز است که امکان ورود سگ‌های بدون صاحب را در بوستان سرخه حصار ایجاد می‌کند.

صالح زاده با تاکید بر این نکته که با شیوع کرونا بوستان‌های پایتخت تعطیل شدند، گفت: تعطیل شدن بوستان سرخه حصار موجب شد تا تعداد سگ‌های بدون صاحب ولگرد در بوستان سرخه حصار بیشتر شود و در کنار آن نیز بسیاری از شهروندان هستند که در پویش دوستداران حیوانات شرکت می‌کنند و به شکل خودجوش به سگ‌های ولگرد غذا می‌دهند.

او بیان کرد: ما در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به دنبال این هستیم تا سگ‌های بدون صاحب را جمع آوری کنیم و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز قرار داد‌هایی را جهت جمع آوری سگ‌ها با پیمانکاران منعقد کرده است.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۳ شهرداری تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا در نقاط امن و به دور از حاشیه نقاهتگاهی برای سگ‌های پلاک گذاری و عقیم سازی شده دایر کنیم.