به گزارش افکارنیوز،

آخرین و بروزترین قیمت انواع سکه پارسیان کادویی امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۹۹ با عیار 750 و گرم های متفاوت از طریق جدول زیر منتشر می گردد.

**تمامی قیمت ها به تومان می باشد**

اخبار اقتصادی- توجه : نرخ های ارائه شده بدون لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

پارسیان 100 سوت ۹۷,۵۰۰  /  پارسیان 200 سوت ۱۹۰,۵۰۰  /  پارسیان 300 سوت ۲۸۳,۰۰۰  /  پارسیان 400 سوت ۳۷۶,۰۰۰  /  پارسیان 500 سوت  ۴۶۹,۰۰۰  /  پارسیان 600 سوت  ۵۶۲,۰۰۰  /  پارسیان 700 سوت ۶۵۵,۰۰۰  /  پارسیان 800 سوت ۷۴۸,۰۰۰  /  پارسیان 900 سوت ۸۴۱,۰۰۰  /  پارسیان 1گرم ۹۳۴,۰۰۰  /  پارسیان 1.1گرم ۱,۰۲۷,۰۰۰  /  پارسیان 1.2گرم ۱,۱۱۹,۵۰۰  /  پارسیان 1.3گرم ۱,۲۱۲,۵۰۰  /  پارسیان 1.4گرم ۱,۳۰۵,۵۰۰  /  پارسیان 1.5گرم ۱,۳۹۸,۵۰۰  /  پارسیان 1.6گرم ۱,۴۹۱,۵۰۰  /  پارسیان 1.7گرم ۱,۵۸۴,۵۰۰  /  پارسیان 1.8گرم ۱,۶۷۷,۵۰۰  /  پارسیان 1.9گرم ۱,۷۷۰,۵۰۰  /  پارسیان 2گرم ۱,۸۶۳,۵۰۰  /  پارسیان 2.1گرم ۱,۹۵۶,۵۰۰

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995

پارسیان شمش0.5گرم ۶۳۲,۸۰۰  /  پارسیان شمش1گرم ۱,۲۴۹,۴۰۰  /  پارسیان شمش1.5گرم ۱,۸۶۵,۸۰۰

 

توجه : نرخ های ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با 5 درصد تفاوت باشد.

تمامی نرخ ها به تومان می باشد و به صورت خودکار با نوسانات قیمت طلای 24 عیار تغییر می کند.