به گزارش افکارنیوز،

حسین سلاح ورزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید  نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی هستیم.

اخبار اقتصادی- وی با تاکید بر اینکه می توان از تجربه کرونا در راستای تحقق شعار جهش تولید استفاده کرد، افزود: پیشنهاد ما این است که در مورد کسب و‌ کارهای موثر و‌ مهم در روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها تسهیل بیشتری اعمال شود.

وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، تنها راه برون رفت از مشکلات کشور موضوع جهش تولید است، افزود: تحقق این هدف نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی است و با توجه به اینکه منابع ارزی نفتی مثل گذشته در اختیار نداریم، باید به دنبال مسیرهای دانش بنیان برای تحقق جهش تولید باشیم.

نایب رییس اول اتاق ایران، مهمترین کالای عمومی را امنیت دانست و گفت:‌ مهمترین بخش آن، امنیت اقتصادی است. دولت باید برای تحقق جهش تولید به موضوع امنیت اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و فضای قابل اطمینان، قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی برای بخش خصوصی ایجاد کند.