جواد توسلی مهر مدیر عامل شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) طی حکمی سعید رجبی را به عنوان معاون مالی و اقتصادی منصوب کرد.

اخبار اقتصادی- همچنین طی حکم جداگانه ای عادل پیر محمدی مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو ) سعید رجبی را به عنوان هیئت مدیره موظف ایسکو منصوب کرد.

گفتنی است سعید رجبی پیش از این عضو هیئت مدیره موظف و معاون مالی و اداری شرکت سرویس بیمه شهر بود