به گزارش افکارنیوز،

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 978 هزار میلیارد تومان بوده است. 

اخبار اقتصادی- در بخش بازرگانی نیز 185 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. 

سهم تسهیلات بخش صنعت، معدن و بازرگانی به ترتیب 32.5 و 19 درصد بوده است. 

گفتنی است سهم تسهیلات بخش بازرگانی در سال گذشته از کل تسهیلات پرداخت 19 درصد و سهم تسهیلات این بخش در سال 1397 از کل تسهیلات پرداخت 14.6 درصد بوده است. 

همچنین در سال 1397 در مجموع 112 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش بازرگانی پرداخت شده  است. 

مقدار تسهیلات پرداختی در سال 98 به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز 47 هزار میلیارد تومان و در بخش مسکن و ساختمان 68 هزار میلیارد تومان بوده است. 


تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک‌بخش‌های اقتصادی