سیاست‌های انبساطی مالی به مجموعه فرایند‌هایی گفته می‌شود که با ترزیق منابع مالی و افزایش پول در گردش به دنبال رونق تولید در جامعه است.
 

بیشتر بخوانید: هزینه فرصت در سرمایه گذاری چیست؟

اخبار اقتصادی- این سیاست از طریق افزایش حقوق کارمندان و کارگران ارائه وام به منظور افزایش قدرت خریدو توسعه کسب و کار صورت می‌گیرد.
ارائه وام می‌تواند ضمن افزایش قدرت خرید میزان تقاضا برای کالا را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تولیدکننده را برای افزایش تولید تشویق می‌کند.

این سیاست در زمانی تاثیر گذار است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و تولید به اندازه کافی در بازار وجود دارد و تزریق منابع مالی به تسریع در این چرخه کمک خواهد کرد.