به گزارش افکارنیوز،

از مجموع پول و شبه پولی که در اقتصاد کشور در جریان است به عنوان نقدینگی یاد می‌شود.

اخبار اقتصادی- اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری به عنوان پول شمرده می‌شود و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.

نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است.

رشد نقدینگی تحت تاثیر میزان خلق پول توسط بانک مرکزی و ضریب فزاینده قرار دارد، نقدینگی نقش مهمی در اقتصاد کشور‌ها دارد و اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد بخش تولید باشد آثار خود را در رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد.

کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات نظام بانکی از عوامل رشد بیش از اندازه نقدینگی هستند.