به گزارش افکارنیوز،
حسین غروی رام  با اشاره به وضعیت بازار تلفن همراه   اظهار کرد: به دلیل تامین نشدن ارز و شیوع کرونا و از سوی دیگر بسته شدن برخی از مرز‌ها و بازار‌های هدف مشکلات فراوانی برای صادرات کشور بوجود آمده است.
اخبار اقتصادی- رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد: قراردادی بین انجمن وارد کنندگان موبایل و صنف صادرکنندگان خشکبار به منظور تهاتر درآمد‌های ارزی به ریالی با ارزش نزدیک به ۱.۵ میلیارد یورو بسته شده، اما به دلیل مشکلات موجود صادرات خشکبار با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: در صورت بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور و تخصیص بخشی از آن به سامانه نیما و بازار آزاد وضعیت بازار موبایل نیز به تعادل خواهد رسید.
غروی رام بیان کرد: تخصیص ارز به واردکننده تجاری برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار صورت نمی‌گیرد، اما برای واردات گوشی‌های مسافری که عمدتا به شکل قاچاق وارد می‌شود، تخصیص ارز برقرار است.
رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه عنوان کرد: در جلسات وزارت صمت قرار بود ممنوعیت برای موبایل بالای ۱۵۰ دلار تصویب شود که با چانه زنی انجمن این رقم به ۳۰۰ دلار افزایش یافت.
وی ادامه داد: تصمیم وزارت صمت برای تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار نیاز بازار را تا ۸۵ درصد تامین می‌کرد البته برای تامین نیاز بازار باید تخصیص ارز سرعت گیرد.
غروی عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و تنگنا‌های دولت برای تامین ارز، امکان تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که به صورت تجاری وارد می‌شوند، وجود ندارد.
رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: به گفته مدیران بانک مرکزی حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است و با اقدامات صورت گرفته از سوی دستگا‌های اجرایی در صورت بازگشت این منابع به کشور مشکلات مربوط به تخصیص ارز برطرف خواهد شد.