به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه ۲۶ تیر ماه به بیان مسائلی همچون افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، سکه در مرز ۱۱ میلیون تومان، سودهای بادآورده آفت اقتصاد، تشکیل هیات ارزی برای تقویت ریال، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین بورس به دنبال حمایت از تولید، کاهش وابستگی بودجه به نفت، ترمز رشد نقدینگی ، تهدید صادرات با یک ضرب الاجل، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۶ تیرماه به شرح زیر است:

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل

سودهای بادآورده آفت اقتصاد/ بورس به دنبال حمایت از تولید/ تهدید صادرات با یک ضرب الاجل