محمدرضا شریفی با اشاره به مصرف این روز‌های کشور اظهار کرد: پس از یک دهه خشکسالی ، سال گذشته شاهد بارش‌های مناسبی در کشور بودیم این موضوع باعث ایجاد پیش زمینه ذهنی در خصوص عبور از خشکسالی و افزایش مصرف شده است.

اخبار اقتصادی- کارشناس حوزه آب تصریح کرد: میانگین تبخیر سالانه آب در کشور سالانه ۲۰ درصد است از سوی دیگر وجود سد‌های فراونی نیز باعث تشدید تبخیر خواهد شد.

وی افزود: کمبود بارش و تبخیر فراوان ایران را مستعد تنش آبی کرده است و برای مصرف آب نیاز به تدوین الگوی مصرف در کشور هستیم.
شریفی بیان کرد: طبق آمار‌های ارائه شده سرانه مصرف آب در کشور ۲ برابر میانگین‌های جهانی است و این مصرف بی رویه آب تبدیل به فرهنگ شده است.

این کارشناس حوزه آب عنوان کرد: علاوه بر فرهنگ مصرف آب اقدامات انسانی نیز به تشدید مصرف آب منجر شده است به طور مثال افزایش سطح زیر کشت در مناطق باعث انحراف جریان آب‌های سطحی به مزارع کشاورزی و ایجاد مشکلات در پایین دست شده است.

وی ادامه داد: کشت محصولات آب بر مانند هندوانه و صادرات را می‌توان در زمره صادرات نامرئی آب قرار داد، بنا به آمار‌های کشاورزی برای تولید یک کیلو هندوانه نزدیک به ۳۰۰ لیتر آب نیاز دارد و با توجه به کمبود آب در ایران کشت وسیع هندوانه توجیه اقتصادی و زیستی ندارد.

این کارشناس حوزه آب بیان کرد: روش‌های جدید کشاورزی نیز به افزایش تنش آبی منجر شده است به گونه‌ای با بالا رفتن سطح زیر کشت عملا سهم آبخوان‌های زیر زمینی کاهش یافته است و این موضوع در درازمدت آثار مخربی را برای محیط زیست به دنبال دارد.

وی ادامه داد: کاهش سهم آبخوان‌های زیرزمینی می‌تواند منجر به فرونشست زمین شود که بعد‌ها با بارش فراوان نیز نمی‌توان آن‌ها را به وضعیت قبلی رساند.

شریفی بیان کرد: چاه‌های غیرمجاز نیز از عوامل آسیب زا به منابع آبی کشور است و این بخش نیاز به کنترل بیشتری برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز است.