به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۳۱ تیر ماه به بیان مسائلی همچون رفت و آمد دلار و دینار، سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها، انباشت میلیاردها دلار کالا در گمرک ، امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم،  می‌پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو ، واردات بدون انتقال ارز حذف شد، سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس ، پرتره نقدینگی در سال ۹۸،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳۱ تیرماه به شرح زیر است:

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری‌ها/ امتیاز نفتی به چین نمی‌دهیم/ سیگنال بد سیاست‌گذار به بورس