به گزارش افکارنیوز،

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۲ ارز افزایشی و نرخ ۵ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

رشد ۳۲ ارز در بازار بین بانکی

رشد ۳۲ ارز در بازار بین بانکی

رشد ۳۲ ارز در بازار بین بانکی