به گزارش افکارنیوز،

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش نرخ ۱۳ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۱۳ ارز در بازار بین بانکی