به گزارش افکارنیوز،

آمارهای فصلی نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه ژوئن افزایش یافت و به 7.8 درصد رسید این در حالی است که بسیاری از اقدامات محدودکننده ویروس کرونا در بسیاری از این کشورها برداشته شده است.

اخبار اقتصادی- این رقم بسیار بدتر از آمارهای پیشین یورواستارت است، در پیش‌بینی قبلی رقم 7.7 درصد مطرح شده بود. براساس این آمارها نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا هم از 7 درصد ماه می به 7.1 درصد در ماه ژوئن رسیده است. 

یورو استارت پیش‌بینی می‌کند بیش از 15 میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا که 12.6 میلیون نفر آنها در منطقه یورو است در ژوئن 2020 بیکار بوده‌اند که در مقایسه با ماه می 2020 نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا 281 هزار نفر و در منطقه یورو 203 هزار نفر رشد داشته است. 

همچنین این آمارها نشان می‌دهد در ماه ژوئن 2.96 میلیون نفر جوان زیر 25 سال در اتحادیه اروپا بیکار بودند که 2.36 نفر آنها در منطقه یورو هستند. 

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به 16.8 درصد و در منطقه یورو به 17 درصد رسیده است که این رقم نسبت به ماه پیشین به ترتیب 6 دهم درصد و 5 دهم درصد رشد داشته است.