به گزارش افکارنیوز به نقل از شادا، خانم کریستین لاگارد در سخنرانی خود در باره بحران جهانی اقتصاد یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت کشورها از وضعیت بحرانی را اصلاحات ساختاری بیان و
تأکید کرد: یکی از مهمترین این راهکارها هدفمندسازی یارانه ها در بسیاری از کشورهاست.
مدیرعامل صندوق بین المللی پول اقدامات صورت گرفته در ایران در دو سال گذشته را بی نظیر توصیف کرد و از بقیه کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مدنظر داشته باشند.
بررسی آخرین وضع اقتصاد جهان و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت آن یکی از مهمترین نگرانی ها و اولویت های اجلاس بهاره ۲۰۱۲ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.