به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز روند افزایشی و نرخ ۱۱ ارز روند کاهشی به خود گرفت.

افزایش نرخ ۲۴ ارز در بازار بین بانکی

افزایش نرخ ۲۴ ارز در بازار بین بانکی

افزایش نرخ ۲۴ ارز در بازار بین بانکی