به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۰ ارز روند افزایشی، نرخ ۲۵ ارز روند کاهشی و نرخ ۱۲ ارز بدون تغییر بوده است.

 

کاهش نرخ ۲۵ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۵ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۵ ارز در بازار بین بانکی