به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۰ ارز روند افزایشی، نرخ ۴ ارز روند کاهشی و نرخ ۱۳ ارز بدون تغییر بوده است.

 

افزایش قیمت ۳۰ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۳۰ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۳۰ ارز در بازار بین بانکی