به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  شنبه ۱۵ شهریورماه به بیان مسائلی همچون قطعات گران شد خودرو هم گران می شود، ذره بین نظارتی مجلس بر وام های خرد بانک ها، اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند، چالش های رواج اقتصاد زیرزمینی، می پردازد.

اخبار اقتصادیهمچنین پراید ۱۰۰ میلیون تومان شد!، امسال هم رشد اقتصاد منفی بود، احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس، دست نامرئی دولت در بورس ، بودجه از نفت خداحافظی می کند؟، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۵ شهریورماه به شرح زیر است:

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس

احتمال گشایش کانال ارزی سوئیس/ اجازه فروش یک قطره نفت را به ما نمی دهند/ دست نامرئی دولت در بورس