به گزارش افکارنیوز،
به طور کلی تلاش برای یافتن راهکار‌های موثر در راستای کاهش یا جلوگیری از خطر و خسارت ناشی از حوادث از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ برای انسان‌ها همواره دغدغه آمیز بوده است.
 
اخبار اقتصادی- می‌توان گفت این موضوع در جهان امروزی بسیار با اهمیت‌تر بوده است و بیمه یکی از کارآمدترین صنایع و یا روش‌هایی است که می‌تواند در کاهش آثار زیانبار خطر به افراد کمک کند. 
 
به طور کلی می‌توان این طور بیان کرد که خطر Risk دلیل پیدایش بیمه است و اگر در جامعه¬ای خطری وجود نداشته باشد قطعا نگرانی و ترس از وقوع آن نیز بی‌مورد خواهد بود.
 
به عبارت دیگر صنعت بیمه با پذیرش خطر و آثار احتمالی از وقوع آن با رعایت ملاحظات و بر مبنای علم ریاضی و آمار و دانش احتملات استوار بوده است.
 
به طور کلی بیمه و خطر لازم و ملزوم یکدیگرند و با بودن خطر، بیمه معنا پیدا خواهد کرد.