به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشت: سازمان خوار بار ملل متحد فائو پیش بینی کرد، میزان تولید گندم در قزاقستان طی سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۳۶ درصد و تولید گندم اوکراین نیز بیش از ۳۷ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش وقوع خشکسالی بی سابقه تاثیر منفی زیادی بر تولید گندم در این دو کشور داشته است.

بر این اساس میزان تولید گندم اوکراین امسال به کمتر از ۱۴ میلیون تن خواهد رسید.

این رقم سال گذشته به ۲۲.۳ میلیون تن رسیده بود.

میزان تولید گندم قزاقستان نیز امسال به ۱۴.۵ میلیون تن خواهد رسید این رقم سال گذشته نیز به ۲۲.۷ میلیون تن رسیده بود.

بر اساس گزارش فائو افزایش تولید اوکراین روسیه و قزاقستان و افزایش صادرات این کشورها به بازارهای جهانی سال گذشته موجب کاهش قیمت گندم شده بود.

قیمت گندم طی ۱۲ ماه گذشته در بازار شیکاگو با افت ۲۵ درصدی روبرو شده است.

قیمت گندم در بورس پاریس نیز با افت ۲۰ درصدی روبرو شده است. این در حالی است که طی چهار ماه اخیر به علت نگرانیهای مربوط به کاهش تولید و صادرات روسیه و اوکراین، قیمت گندم در بازارهای جهانی ۱۳ درصد رشد داشته است.

فائو افزود: میزان تولید گندم روسیه نیز امسال به ۵۶.۸ میلیون تن خواهد رسید . این رقم طی سال گذشته به ۵۶.۲ میلیون تن رسیده است .